Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Publications 2018

Scientific books – chapters

 1. red. K. Jankowski, S. Kuś, Laboratorium charakteryzacji materiałów – skrypt, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 1-152
 2. E. Święcicka-Füchsel, Analiza elementarna, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 72-77
 3. K. Lech, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), The Encyclopedia of Archaeological Sciences, Wiley&Sons, Chichester (2018) 1-7
 4. S. Oszwałdowski, Charakteryzacja nanostruktur półprzewodnikowych z użyciem technik optycznych i elektroforetycznych, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 97-106
 5. K. Lech, D. Dąbrowski, J. Legat, Techniki sprzężone – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją spektrometrii mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 80-87

Articles

 1. L. Ruzik, P. Kwiatkowski, Application of CE-ICP-MS and CE-ESI-MS/MS for identification of Zn-binding ligands in goji berries extracts, Talanta 183 (2018) 102–107
 2. J. Legat, M. Matczuk, A.R. Timerbaev, M. Jarosz , Cellular processing of gold nanoparticles: CE-ICP-MS evidence for the speciation changes in human cytosol, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410 (2018) 1151-1156
 3. A. Opalski, I. Grabowska-Jadach, S. Oszwałdowski, Biological activity of surface modified nanocrystals, Current Nanoscience, 14 (2018) 307-312
 4. H. Gawrońska, A. Przybysz, E. Szalacha, K. Pawlak, K. Brama, A. Miszczak, M. Stankiewicz-Kosyla, S.W. Gawroński, Platinum uptake, distribution and toxicity in Arabidopsis thaliana L. plants, Ecotoxicology and Environmental Safety, 147 (2018) 1-8
 5. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Capillary-HPLC with tandem mass spectrometry in analysis of alkaloid dyestuffs – a new approach, Electrophoresis, 39 (2018) 1276 -1283
 6. M. Truskolaska, K. Jankowski, Selective non-chromatographic determination of tributyltin in sediments using EDTA and diphenylcarbazone as masking agent, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 98 (2018) 95-307
 7. M. Bartosiak, K. Jankowski, J. Giersz, Determination of cobalt species in nutritional supplements using ICP-OES after microwave-assisted extraction and solid-phase extraction, Journal of Pharmaceuticals and Biomedical Analysis, 155 (2018) 135-140
 8. R. Ziółkowski, S. Oszwałdowski, K. Zacharczuk, A.A. Zasada, E. Malinowska, Electrochemical Detection of Bacillus anthracis Protective Antigen Gene Using DNA Biosensor Based on Stem−Loop Probe, Journal of the Electrochemical Society, 165 (2018) B187-B195
 9. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu malarstwa sztalugowego, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 2 (2018) 14-19
 10. M. Matczuk, A. Kur, J. Legat, L. Ruzik, Nanocząstki złota jako potencjalne metalo-nanomateriały teranostyczne – właściwości oraz analiza za pomocą ICP-MS, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski , 2 (2018) 26-33
 11. A. Tkaczyk, M. Matczuk, L. Ruzik, Chromatografia gazowa – sposoby identyfikacji i oznaczania wybranych składników wód toaletowych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3 (2018) 39-45
 12. J. Giersz, K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, Microwave-driven inductively coupled plasmas for analytical spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B – Atomic Spectroscopy, 147 (2018) 51-58
 13. J. Wojcieszek, J. Szpunar, R. Lobinski, Speciation of technologically critical elements in the environment using chromatography with element and molecule specific detection, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 42-53
 14. G. AlChoubassi, J. Aszyk, P. Pisarek, K. Bierla, L. Ouerdane, J. Szpunar, R. Lobinski, Advances in mass spectrometry for iron speciation in plants, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 77-86

Serwis naprawa skup laptopów i komputerów w Krakowie www.elektromatt.pl